Renewable Energy

Vindmøller, vindmølleparker og solarparker søges til kapitalstærke investorer. Med et godt netværk af dygtige revisorer, advokater og notarer, kan vi formidle et effektivt og professionelt salg af dine vindmøller, vindmølleparker og solarparker. For yderligere information kan jeg kontaktes på telefon +45 21 51 51 46 eller send en e-mail til: hs@hansschmidt.dk

Tønder Centerpark A/S

Selskabet køber, sælger, projektudvikler og udlejer ejendomme.

Green City Tønder A/S

EN NY BÆREDYGTIG BOLIGBEBYGGELSE MED BLANDEDE BOLIGFORMER PÅ DET GAMLE KASERNEOMRÅDE I TØNDER
Engang et kaserneområde. I dag et udviklingsområde med høje ambitioner om at blive en levende og inspirerende kulturbydel. En helt særlig bebyggelse med fokus på ekstraordinære muligheder, der ligger midt i unik og vild natur – og tæt på Tønder bys attraktioner og tilbud. I disse år skyder mange nye boligområder frem, hvor bebyggelsen kommer før naturen. I Green City Tønder prioriteres naturen først og er ikke et valgfrit element. Green City ligger midt i naturen og bliver udviklet på naturens præmisser. Naturen kommer før bebyggelsen. Den er nerven i boligområdet og bestemmende for strukturen, æstetikken og det liv, der kommer. Området har mange smukke gamle træer, en stor naturlig sø og har tillige den fordel, at det har ligget uberørt hen i mere end 15 år. Træ-rækker og et å-dige indrammer området og skaber en grøn oase med vild underskov, med blomster og bærbuske og eventyrlige stier, der binder det hele sammen. Naturens kvaliteter, biodiversiteten og kultursporene i landskabet glider harmonisk sammen. I dette grønne åndehul giver naturens mangfoldige elementer rum til at tanke op. Med et sammenhængende højt æstetisk udtryk og bæredygtige løsninger skaber arkitekturen en åben og venlig atmosfære, hvor der både er rum til privatliv og fællesskab på tværs af generationer. Og hvor de indbydende, grønne fællesområder, giver plads til fordybelse, kreativitet, leg og et godt naboskab. I Green City går den miljømæssige, sociale, kulturelle og økonomiske bæredygtighed hånd i hånd, hvor den cirkulære tankegang bliver et vigtigt omdrejningspunkt. Husene opføres med bæredygtige og sunde materialer, et sundt indeklima og gennemtænkt funktionalitet. Green City Tønder bliver et levested med fokus på høj livskvalitet og en bæredygtig livsstil. Her lever man livet lidt grønnere og mere i balance med omgivelserne. Naturen såvel som menneskene. Der opføres både almene boliger, enfamiliehuse og villarækkehuse. Alle med egen p-plads og privat afskærmet terrasse midt i det smukke og unikke landskab.

Tønder East End

Udvikling af nyt bolig- og erhvervsområde i den østlige del af Tønder. Det gamle kaserne område og området ved byens østlige byport udvikles. Rundkørslen i byporten er det mest trafikerede knudepunkt i det sydvestlige Danmark med ca. 10.000 biler i gennemsnit i døgnet. I området findes servicevirksomhederne Burger King, Mc Donalds, Go' on, Wash World, LB Bilsyn, SPS Gym og flere er på vej.